Constructive alignment: een kernprincipe voor iedere opleider.

Als je een cursus of training ontwerpt, is het essentieel om doelgericht te werk te gaan. Dat bereik je door constructive alignment toe te passen.

Iedereen die op school heeft gezeten herkent het: je zit in de klas, maar hebt geen idee waarom je de les volgt. Je weet niet precies wat er van je verwacht wordt. Je begrijpt ook niet welk doel de docent voor ogen heeft. Sterker: je kunt niet eens zeggen waar het vak over gaat. In de wereld van bedrijfstrainingen komen deze situaties ook voor: een cursist schrijft zich in voor een specifieke cursus, maar de trainer bewandelt een heel ander pad dan in de handleiding beschreven staat.

Constructive alignment als richtlijn

Het kan erg frustrerend zijn om een cursus te volgen met onduidelijke doelstellingen of een onlogische opbouw. Doorgaans is dit het gevolg van een ontwerpfout. Die kun je voorkomen door de principes van constructive alignment toe te passen als je een cursus ontwikkelt. Dat helpt je om overzicht te creëren, doelgericht te werk te gaan en lijn aan te brengen in de inhoud en het materiaal.

De principes van constructive alignment

Constructive alignment is een didactisch model van John Biggs en Catherine Tang. 1 Het houdt in dat je bij de ontwikkeling van onderwijs altijd rekening moet houden met drie componenten: de doelstellingen, de leeractiviteiten en de toetsing. Dit zorgt ervoor dat cursisten vanaf het begin weten waar ze naartoe werken en waarom ze dat doen, terwijl ze de theorie en opdrachten tijdens de cursus in een bredere context kunnen plaatsen.

Doelstellingen

Als je een cursus ontwikkelt, moet je allereerst helder voor ogen krijgen wat de cursisten moeten leren en hoe ze aan het eind van de cursus moeten aantonen dat ze het beoogde leerproces hebben doorlopen. 2 Er zijn talloze leerdoelen te onderscheiden. Het is handig om gestructureerd te werk te gaan. Houd dus de traditionele indeling aan in zes categorieën: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. 3 Wees concreet in de formulering van je doelstellingen. Dat helpt niet alleen de cursisten zich een beeld te vormen van de cursusinhoud, maar ook jezelf om de cursus verder vorm te geven.

Leeractiviteiten

Als je de doelstellingen hebt geformuleerd, kun je de cursus ontwerpen. Als je constructive alignment toepast, ontwikkel je uitsluitend leeractiviteiten die de cursisten helpen de leerdoelen te bereiken. Dit betekent dat je jezelf bij alle theorie, elke werkvorm en iedere opdracht de vraag stelt of het bijdraagt aan het grotere geheel. Ook bedenk je hoe je de cursisten optimaal kunt betrekken bij de stof die je behandelt. 4 Hoe beter je ze in staat stelt zich de materie eigen te maken, des te groter de kans dat ze het leerproces doormaken dat je voor ogen hebt.

Toetsing

Er zijn twee toetstypen. Het eerste type is de formatieve toets. Daarmee krijg je inzicht in de voortgang van de cursist. Dat helpt jou en de cursist de leerstof beter af te stemmen op zijn behoeften. Het tweede type is een summatieve toets. Die neem je af als de cursist de cursus met een voldoende moet afsluiten. Daarmee toont hij aan dat hij de leerdoelen bereikt heeft die bijvoorbeeld nodig zijn om een certificaat te verkrijgen. 5 6 Beide toetstypen komen in verschillende situaties van pas. Het hangt af van de context en de setting welke van de twee het meest geschikt is. Overigens is in het kader van constructive alignment het allerbelangrijkste dat je toetst wat je tijdens de cursus hebt behandelt.

Volg jij de principes van constructive alignment?

Constructive alignment helpt je doelgericht te werk te gaan als je een cursus ontwerpt. Als je de methode strikt volgt, leidt dat tot een coherent en overzichtelijk geheel waarin de losse onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd. Het resultaat is een effectieve, vruchtbare leerervaring voor alle betrokkenen.

Bronnen

  1. Biggs, J.B. en Tang, C.K.C. (2011). Teaching for quality learning at university: what the student does. Maidenhead: McGraw-Hill. ↩︎
  2. De auteurs spreken over doelstellingen op drie niveaus: de opleiding, het programma en de cursus. Wij focussen in dit artikel op het cursusniveau en laten de andere niveaus buiten beschouwing. Om constructive alignment nauwkeurig toe te passen, is het cruciaal te beseffen dat je de afzonderlijke doelstellingen op elk niveau met elkaar in lijn moet brengen. Doelen die je stelt voor je cursus moeten dus passen bij en bijdragen aan de doelen op programma- en opleidingsniveau. ↩︎
  3. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Londen: Longman, p. 27-34. ↩︎
  4. Yannier N. et al. (2021). ‘Active learning: “Hands-on” meets “minds-on”.’ Science 374, p. 26-30. ↩︎
  5. Brinke D.J. en Sluijsmans D. (2017). ‘Formatief toetsen‘. Toetsen in het hoger onderwijs, geraadpleegd op 9 augustus 2021. ↩︎
  6. Biggs, J.B. en Tang, C.K.C. (2011). Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. Maidenhead: McGraw-Hill, p. 195-197. ↩︎

TAGS

Ontwikkel je didactische vaardigheden

Wij zijn Centrum voor Didactiek. Wij helpen jou als professional je didactische vaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met didactiek.

Ontwikkel je didactische vaardigheden

Wij zijn Centrum voor Didactiek. Wij helpen jou als professional je didactische vaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met didactiek.

×