Bel ons:

5 Moments of Need: realtime leren als professional

5 moments of need

Als moderne professional moet je jezelf voortdurend ontwikkelen om relevant te blijven. Om die ontwikkeling te stimuleren kunnen organisaties het 5 Moments of Need-raamwerk implementeren.

Hoe specialistischer de leerbehoefte, des te preciezer de leerstof erop moet aansluiten. In veel situaties moeten professionals kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkelen die nodig is om hun specifieke functie uit te oefenen. In die gevallen is het niet vruchtbaar om eens in de zoveel maanden een groepstraining te volgen. Het is veel efficiënter om het leren zo dicht mogelijk bij de praktijk te laten plaatsvinden. Dat is de gedachte die ten grondslag ligt aan 5 Moments of Need.

5 Moments of Need als raamwerk

5 Moments of Need werd in 2011 ontwikkeld door Bob Mosher en Conrad Gottfredson. 1 Het raamwerk is erop gericht professionals de juiste ondersteuning te bieden wanneer dat het meest relevant is voor hun workflow. Traditionele training is vaak een eenmalige aangelegenheid die buiten het dagelijkse werk om plaatsvindt. 5 Moments of Need integreert het leerproces juist in de dagelijkse praktijk: als professional krijg je een leerinterventie op het moment dat je daar behoefte aan hebt.

5 moments of need

Het 5 Moments of Need-framework speelt dus gestructureerd in op de behoeften van medewerkers op cruciale momenten in hun werkproces, met verbeterde prestaties en voortdurende ontwikkeling als gevolg. Het gaat uit van de vijf momenten waarop medewerkers de behoefte hebben om iets te leren. Hieronder bespreken we de momenten.

1. Je leert iets voor het eerst

Het eerste behoeftemoment vindt plaats als een medewerker iets voor het eerst leert. Dit moment is fundamenteel, omdat je de basis kunt leggen voor de verdere ontwikkeling. Je wilt de werknemer hier dan ook zo goed mogelijk bij ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld een training of e-learning ontwikkelen die ze stap voor stap meeneemt door een taak die ze straks moeten uitvoeren. Voor dit eerste moment is het cruciaal dat de professional begrijpt wat hij eraan heeft, zodat hij de leerstof in een bredere context kan plaatsen.

2. Je wilt er meer over leren

Het tweede behoeftemoment dient zich aan als een professional zijn bestaande kennis wil verdiepen of vaardigheden wil aanscherpen. Dit is een grote kans om in de werknemer te investeren – zeker omdat dit moment uit hemzelf komt. Dat is een van de cruciale uitgangspunten voor andragogie. Als organisatie wil je hem dus de mogelijkheid te bieden zichzelf te ontwikkelen, zodat hij in staat is te groeien in zijn functie en zijn rol beter te vervullen.

3. Je past de kennis toe in de praktijk

Het derde behoeftemoment doet zich voor wanneer de professional informatie moet onthouden en toepassen die hij eerder heeft geleerd. Op dit moment is er vaak sprake van een realtime-situatie. Hij moet dus gefaciliteerd worden om informatie snel en gemakkelijk op te halen, zodat hij effectief kan handelen in de praktijk. Het kan helpen om een buddy of coach aan te wijzen bij wie hij op dit soort momenten terecht kan.

4. Er gaat iets fout dat je moet oplossen

Van het vierde behoeftemoment is sprake als de professional zich geconfronteerd ziet met een probleem waar een oplossing voor nodig is. Als hij voor het eerst met deze specifieke uitdaging te maken krijgt, kan dat een waardevol leermoment zijn. Het is daarom van belang dat hij toegang heeft tot de benodigde ondersteuning en informatie, zodat hij direct leert om dit probleem effectief het hoofd te bieden en zijn taak succesvol uit te blijven voeren. Ook hier kan een rol weggelegd zijn voor een buddy of coach.

5. Er verandert iets en je moet je aanpassen

Het vijfde behoeftemoment voltrekt zich als een professional zich moet aanpassen aan een verandering. Hij kan bijvoorbeeld te maken krijgen met een verhuizing, een organisatorische wijziging of een nieuwe teamsamenstelling. Hij moet op dat moment leren succesvol met de overgang om te gaan. Ook hier kan het helpen om een coach aan te wijzen die de impact van de veranderingen bespreekbaar maakt en die benadrukt hoe belangrijk het is om flexibel te zijn.

Een veranderende rol

5 Moments of Need vormt een breuk met de traditionele manier waarop professionals leren. Er komt waarschijnlijk minder ruimte voor groepstraining, omdat het leerproces individueel en situationeel moet worden. Om als trainer van waarde te blijven, moet je bewust inspelen op deze ontwikkeling.

Enerzijds moet je in staat zijn je kennis toe te snijden op de specifieke behoefte van je cursisten. Anderzijds moet je niet alleen je didactische skills, maar ook je coachvaardigheden blijven onderhouden. Zo kun je blijven voorzien in de behoefte van professionals om zichzelf te ontwikkelen.

Innovative Performance Support kopen?

Speel jij in op de 5 moments of need?

Het 5 Moments of Need-raamwerk is een waardevolle tool voor werknemers die hun vaardigheden willen ontwikkelen en hun prestaties willen verbeteren. Het is een ontwikkeling waar je als trainer weinig van te duchten hebt, zolang je maar bereid bent erin mee te gaan.

Bronnen

  1. Gottfredson, C. en Mosher, B. (2011). Innovative Performance Support: Strategies and Practices for
    Learning in the Workflow.
    New York: McGraw-Hill, p. 35-58. ↩︎

TAGS

Ontwikkel je didactische vaardigheden

Wij zijn Centrum voor Didactiek. Wij helpen jou als professional je didactische vaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met didactiek.

Ontwikkel je didactische vaardigheden

Wij zijn Centrum voor Didactiek. Wij helpen jou als professional je didactische vaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met didactiek.

×