Kennis overbrengen met verhalen

Je kunt identificatie oproepen, emoties opwekken en kennis overbrengen met verhalen. In dit artikel bespreken we een aantal perspectieven op de educatieve waarde van storytelling.

Van wie kreeg jij als leerling liever les: van een docent die levendig vertelde of van een docent die gortdroge feitjes opdreunde? Grote kans dat je voor het eerste type kiest. Dat heeft alles te maken met de kracht van verhalen: je kunt er emoties mee aanwakkeren, gevoelens van identificatie mee opwekken en anderen mee in een staat van onzekerheid brengen. Storytelling is, met andere woorden, een effectief middel om als trainer je boodschap kracht bij te zetten.

Kennis overbrengen met verhalen: waarom en hoe?

We laten onszelf gemakkelijk meesleuren met goed vertelde verhalen. Daar kun je gebruik van maken als je anderen kennis of vaardigheden bijbrengt. Hieronder geven we vier argumenten om kennis over te brengen met verhalen. Per argument doen we een suggestie om de theorie zelf in praktijk te brengen.

1. Theorie tot leven brengen

Met een verhaal kun je theorie tot leven brengen. 1 Harde cijfers en droge feiten spreken nu eenmaal minder tot de verbeelding dan een levendig verteld verhaal. Mocht je dus concepten, modellen of andere data ter sprake willen brengen, illustreer die informatie dan aan de hand van een verhaal. Dat zorgt ervoor dat je publiek zich een beeld vormt bij de informatie. Je brengt neurale koppeling tot stand, waardoor je toehoorders ontvankelijker zijn voor de feitelijke kennis die je wilt overbrengen. Vervolgens kun je een werkvorm bedenken om de cursisten aan de slag zetten met de inhoud van het verhaal.

2. Een connectie opbouwen

Een verhaal stelt je in staat een connectie op te bouwen met anderen. Bovendien kun je er gevoelens van herkenning en vertrouwen mee opwekken, wat de toehoorder in staat stelt zich met de personages en met de verteller te identificeren. 2 Vertel dus een persoonlijk verhaal voordat je informatie met je toehoorders deelt. De connectie zorgt ervoor dat ze zich openstellen voor je boodschap.

3. Verschillende leerstijlen aanspreken

Met verhalen kun je verschillende leerstijlen aanspreken. Visueel ingestelde personen waarderen de mentale beelden die je ermee oproept. Auditief ingestelde personen focussen juist op je stem en de woorden die je gebruikt. Kinesthetisch ingestelde personen, dus degenen die het meest leren van gevoelens, raken geboeid door de emotionele connectie die je met een verhaal kunt realiseren. 3 Verwerk dus details in je verhalen om de verbeelding te prikkelen, kies de juiste woorden en doe een appel op de emoties van je toehoorders.

4. Het geheugen stimuleren

Uit onderzoek blijkt dat mensen feiten veel beter onthouden als ze zijn verwerkt in een verhaal dan als dat niet het geval is. 4 5 Als je wilt dat anderen onthouden wat je zegt, draag de kennis dan aan ze over in verhaalvorm. Dat kun je bijvoorbeeld doen door elk nieuw onderwerp te introduceren met een anekdote, maar ook door verhalen te vertellen waarvan de moraal je cursisten aan het denken zet.

Kun jij kennis overbrengen met verhalen?

Als je storytelling wilt gebruiken als middel om kennis over te brengen, is het niet alleen essentieel om de verhaaltechnieken onder controle te krijgen. Denk ook goed na over het doel dat je wilt bereiken, de verhaalvormen die je kiest en de plek in het curriculum die je ervoor reserveert.

Bronnen

  1. Yarbrough, M. (2016). ‘The Power of Storytelling in the Classroom: 5 Ways It Can Be a Great Help‘, geraadpleegd op 14 juni 2022. ↩︎
  2. Boris, V. en Peterson, L. (2017). ‘What Makes Storytelling So Effective For Learning?‘, geraadpleegd op 14 juni 2022. ↩︎
  3. Boris, V. en Peterson, L. (2017). ‘What Makes Storytelling So Effective For Learning?‘, geraadpleegd op 14 juni 2022. ↩︎
  4. Graesser, A., Singer, M. en Trabasso, T. (1994). ‘Constructing Inferences During Narrative Text Comprehension‘, Psychological Review, 101, p. 371-395, geraadpleegd op 17 juni 2022. ↩︎
  5. Bower, G. en Clark, M. (1969). ‘Narrative stories as mediators for serial learning‘, Psychonomic Science, 15, 181-182, geraadpleegd op 17 juni 2022. ↩︎

TAGS

Ontwikkel je didactische vaardigheden

Wij zijn Centrum voor Didactiek. Wij helpen jou als professional je didactische vaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met didactiek.

Ontwikkel je didactische vaardigheden

Wij zijn Centrum voor Didactiek. Wij helpen jou als professional je didactische vaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met didactiek.

×