Bel ons:

De leerstijlen van Kolb

De leerstijlen van Kolb

Leren is een complex proces dat je vanuit verschillende perspectieven kunt benaderen. Een van die perspectieven komt tot uiting in de vier leerstijlen van Kolb.

Je leert je hele leven lang. In je kinderjaren leer je zelfstandig overleven, in de fase daarna leer je hoe de wereld in elkaar zit, weer wat later leer je hoe je jezelf kunt verhouden tot andere mensen, enzovoorts. Hoewel je steeds meer op routines kunt leunen naarmate je ouder wordt, is het leven een voortdurend leerproces.

Kennis creëren door ervaringen te transformeren

David Kolb is een Amerikaanse leerpsycholoog en pedagoog. Hij is gespecialiseerd in ervaringsgericht leren, ook wel ervaringsleren genoemd. Met zijn werk borduurt voort op de theorieën van prominente wetenschappers die de ervaring een centrale rol geven in hun opvattingen over leren en ontwikkelen, zoals Carl Jung, Paulo Freire en Carl Rogers.

Kolb benadert leren als een ervaringsgericht proces waarin je kennis creëert door de transformatie van ervaringen. 1 Hij stelt dat je leert door jezelf aan te passen aan de wereld. Om te leren moet je dus een transactie aangaan met de omgeving waarin je jezelf bevindt. 2 Hoewel iedereen dat op zijn eigen manier doet, is er volgens Kolb een categorisering aan te brengen in de wijze waarop mensen leren.

De vier leerstijlen van Kolb

Kolb onderscheidt twee dimensies in het leerproces. De eerste dimensie is de manier waarop we informatie opnemen: concreet of abstract. De tweede is de manier waarop we informatie verwerken: actief of reflectief. 3 Deze indeling resulteert in vier groepen met een eigen leerstijl.

De eerste groep leert vooral van concrete ervaringen. De tweede groep leert door reflectief te observeren. De derde groep leert van abstracte conceptualisaties. De vierde groep leert door actief te experimenteren. Je kunt ze achtereenvolgens omschrijven als beslissers, beschouwers, denkers en doeners. Hieronder bespreken we de stijlen een voor een.

Beslissers

Als beslisser staat je leerstijl in het teken van concrete ervaringen. 4 Daarom ben je altijd op zoek naar diepgang in het moment zelf, bijvoorbeeld in de interactie met andere mensen. Je vindt het niet alleen prettig om met anderen in contact te staan, maar blinkt er ook in uit. Daarnaast heb je een open houding ten opzichte van het leven, hecht meer waarde aan voelen dan aan denken en bent niet zo sterk gericht op een theoretische benadering van situaties. Je geeft de voorkeur aan een intuïtieve aanpak van problemen boven een systematische, wetenschappelijke benadering. Dat geeft je een bijzonder talent om met ongestructureerde situaties om te gaan.

Beschouwers

Als beschouwer is je leerstijl gericht op betekenis en begrip. 5 Je bent dus altijd op zoek naar de kern van de kwestie. Je wilt ideeën en situaties begrijpen door ze zorgvuldig te observeren en neutraal te beschrijven. Dit is belangrijker dan de praktische toepassing van je kennis. Je geniet ervan je observaties te interpreteren en over de consequenties ervan na te denken. Daar ben je ook goed in: je hebt het vermogen om informatie vanuit verschillende perspectieven te benaderen en verschillende standpunten op waarde te schatten. Je bent geduldig, onpartijdig en bedachtzaam. Die kwaliteiten waardeer je ook in anderen.

Denkers

Als denker is je leerstijl gefocust op logica, ideeën en concepten. 6 Je streeft altijd naar helderheid en orde in het conceptuele domein. Dit betekent dat je denken boven voelen stelt: je geniet ervan en bent er ook goed in om systematisch en planmatig te werk te gaan. Je bouwt graag aan algemene theorieën, maakt kwantitatieve analyses en kijkt liever met een globale blik naar de wereld dan dat je intuïtief unieke situaties probeert te begrijpen. Dat komt omdat je nu eenmaal leert en inzicht vergaart door logica en systematisch onderzoek. Bovendien hecht je waarde aan precisie. Je vindt het belangrijk om strikt en gedisciplineerd te analyseren, zodat je tot een deugdelijk conceptueel systeem komt.

Doeners

Als doener is je leerstijl erop gericht dat je anderen kunt beïnvloeden en situaties kunt veranderen. 7 Je leert en maakt vorderingen door actie te ondernemen en interventies te plegen. Daarom leg je de nadruk op de praktijk en vind je het belangrijk om resultaten te boeken. Je werkt vanuit een pragmatische houding: je vindt het interessanter te weten of iets werkt dan of iets waar is. Daarnaast vind je het prettig om dingen voor elkaar te krijgen bij anderen of in de wereld. Daar heb je ook talent voor, mede vanwege je risicobereidheid om doelen te bereiken.

Van leerstijlen naar leercyclus

Volgens de theorie van Kolb heeft iedereen een voorkeur voor een bepaalde leerstijl. Om effectief te leren, is het echter nodig alle vier de fasen van het leerproces te doorlopen: concreet ervaren, reflectieve observeren, abstracte conceptualiseren en actieve experimenteren.

Mede daarom is het raadzaam als trainer variatie aan te brengen in je training. Gebruik bijvoorbeeld spelvormen om de beslissende stijl te stimuleren, gespreksvormen voor de beschouwende stijl, verdiepingsopdrachten voor de denkende leerstijl en simulaties voor de doeners.

Herken jij jezelf in de leerstijlen van Kolb?

Herken jij jezelf in een van de leerstijlen van Kolb of vind je juist elementen van meerdere stijlen terug in je manier van leren? Als je jezelf bewust bent van je eigen voorkeuren en die van je cursisten, kun je jouw trainingen beter afstemmen op de behoeften van je doelgroep. Probeer verschillende benaderingen uit en ontdek welke mix het beste past bij de groepen die jij traint.

Bronnen

  1. Kolb, D.A. (2014). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Upper Saddle River, NJ: Pearson FT Press, p​​. 49. ↩︎
  2. Kolb, D.A. (2014). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Upper Saddle River, NJ: Pearson FT Press, p​​. 45. ↩︎
  3. Kolb, D.A. (2014). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Upper Saddle River, NJ: Pearson FT Press, p​​. 105. ↩︎
  4. Kolb, D.A. (2014). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Upper Saddle River, NJ: Pearson FT Press, p​​. 105. ↩︎
  5. Kolb, D.A. (2014). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Upper Saddle River, NJ: Pearson FT Press, p​​. 105. ↩︎
  6. Kolb, D.A. (2014). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Upper Saddle River, NJ: Pearson FT Press, p​​. 105. ↩︎
  7. Kolb, D.A. (2014). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Upper Saddle River, NJ: Pearson FT Press, p​​. 105. ↩︎

TAGS

Ontwikkel je didactische vaardigheden

Wij zijn Centrum voor Didactiek. Wij helpen jou als professional je didactische vaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met didactiek.

Ontwikkel je didactische vaardigheden

Wij zijn Centrum voor Didactiek. Wij helpen jou als professional je didactische vaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met didactiek.

×