Wat is didactiek?

Didactiek is een term die vaak valt in de context van kennisoverdracht. Wij bespreken wat het betekent en waarom jij je erin zou moeten verdiepen.

Er bestaat weinig discussie over de herkomst van het woord didactiek. Volgens het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands heeft het een Griekse oorsprong en is het ergens in de achttiende eeuw via het Frans in onze taal terechtgekomen. Maar wat betekent het eigenlijk?

De betekenis van didactiek

Didactiek is een rijk begrip met verschillende definities. De Dikke Van Dale definieert het bijvoorbeeld als ‘de kunst van het onderwijzen’, maar ook als ‘dat deel van de op­voed­kun­de waar­in de over­dracht van ken­nis en vaar­dig­he­den be­han­deld wordt’. Elders wordt het omschreven als de wetenschap van leren en onderwijzen. 1 In dat geval is het dus een wetenschapsdiscipline. Duidelijk is in ieder geval dat didactiek te maken heeft met hoe je kennis, vaardigheden en houdingen effectief overbrengt.

Het belang van didactiek

Als professional draag je in veel verschillende verbanden kennis over. Als je een nieuwe collega coacht, als je spreekt tijdens een kennislunch of als je een workshop, training of seminar verzorgt. Didactisch inzicht is daarbij van cruciaal belang. Dat stelt je namelijk in staat leerprocessen effectief te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren – ongeacht de context en je doelgroep. Door de juiste didactische principes toe te passen, kun je de leerstof op een gestructureerde en boeiende manier overdragen. Zo stimuleer je de betrokkenheid van je cursisten en vergroot je de kans dat ze de stof begrijpen.

Wat is didactiek: de eerste stap

Wil je op een effectieve manier je kennis overdragen, dan is het essentieel een didactisch bewustzijn te ontwikkelen. Nu je weet wat didactiek is, heb je de eerste stap gezet. De volgende stap kan zijn om te onderzoeken hoe leerprocessen zich voltrekken, bijvoorbeeld door je te verdiepen in leertheorieën, leerstijlen en leerdoelen.

Bronnen

  1. Schelfout, W. en Tanghe, E. (2023). Algemene didactiek. Didactisch referentiekader voor lesvoorbereiding en lesanalyse. Den Haag: Acco Uitgeverij, p. 25. ↩︎

TAGS

Ontwikkel je didactische vaardigheden

Wij zijn Centrum voor Didactiek. Wij helpen jou als professional je didactische vaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met didactiek.

Ontwikkel je didactische vaardigheden

Wij zijn Centrum voor Didactiek. Wij helpen jou als professional je didactische vaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met didactiek.

×