Bel ons:

Veel vakspecialisten brengen regelmatig hun kennis over op klanten of collega’s via cursussen of trainingen. Dat is een behoorlijke uitdaging: je moet boven de stof staan, goed kunnen omgaan met groepen en de ontwikkeling van iedere individuele cursist kunnen stimuleren. Centrum voor Didactiek weet welke didactische vaardigheden je als vakspecialist nodig hebt om effectieve cursussen, trainingen of workshops te verzorgen.

Je ontvangt altijd binnen 24 uur een reactie.

JOUW ONDERSCHEIDEND VERMOGEN ALS VAKSPECIALIST

Centrum voor Didactiek helpt vakspecialisten hun didactische vaardigheden te ontwikkelingen. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Daarnaast delen we kennis over alles wat met didactiek te maken heeft.

ONZE AANPAK

Trainingen van Centrum voor Didactiek zijn altijd activerend van aard. De bijeenkomsten kennen een grote variatie in werkvormen. Zo houden we de groep actief en betrokken. Als cursist ben je voortdurend bezig met oefeningen, opdrachten en je casuïstiek uit je eigen praktijk. Dat zorgt voor een hoge intensiteit en een grote leeropbrengst. Bovendien sluiten we onze cursussen af met een individueel voortgangsgesprek, waarin je de kans krijgt om te reflecteren op je voortgang en om je persoonlijke vraagstukken nogmaals onder de loep te nemen. 

Drie didactische kwaliteiten

Een effectieve trainer brengt theoretische en praktische kennis over, begeleidt denk-, leer- en groepsprocessen en stelt alles in het werk om de ontwikkeling te stimuleren van de cursisten. Deze drie kwaliteiten staan aan de basis van al onze cursussen, coachtrajecten en ontwerpsessies.
Kennis overbrengen

Kennis overbrengen

Een succesvolle trainer maakt complexe informatie toegankelijk en boeiend. Dit vereist niet alleen een grondige inhoudelijke kennis, maar ook het vermogen om deze te vertalen naar verschillende doelgroepen, leerstijlen en begripsniveaus.
Processen begeleiden

Processen begeleiden

Een training draait niet om jou, maar om de cursisten. Zij doorlopen denk- en leerprocessen die jij kunt begeleiden. Soms doe je dat plenair, bijvoorbeeld met groepsdiscussies, en soms individueel. Je moet dus niet alleen om kunnen gaan met het groepsproces, maar ook over coachvaardigheden beschikken.
Ontwikkeling stimuleren

Ontwikkeling stimuleren

Als trainer stimuleer je de persoonlijke en professionele ontwikkeling van cursisten. Je draagt kennis over, je zet ze aan het denken en je prikkelt ze om stappen te zetten. Je moet dus in staat zijn de cursisten in beweging te krijgen en constructieve feedback te geven waardoor ze kunnen groeien.

Wij zijn onderdeel van School for Professionals

School for Professionals helpt jou jezelf als professional te ontwikkelen. Je kunt onder meer bij ons terecht om je presentatievaardigheden, schrijfvaardigheden en gespreksvaardigheden te trainen. Neem een kijkje op de websites van de andere labels: De Presenteerschool, De Schrijftrainers en De Gespreksacademie.

Wij ondersteunen de nieuwe economie

MVO-certificaat

School for Professionals hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom zijn wij partner van MVO Nederland. Dat is een beweging van ondernemers die de vier thema’s van de nieuwe economie onderschrijven: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Waar mogelijk verwerken we de thema’s in onze bedrijfsvoering. Verder stemmen we een deel van ons aanbod af op professionals die in de nieuwe economie werkzaam zijn.

×